Českághetta.cz / na titulní stránku

:: Likviduj! tour 2006

Mýty kolem Matiční a jiných ghett

1. 6. 2005 :: Martin Šimáček :: Člověk v tísni

V pátek 29. dubna jsme v MF DNES četli, že 18 z 19 nájemníků z chudinské enklávy v ústecké Matiční ulici neplatí nájem. Je to stejné, jako by kohokoliv odjinud, kdo za svůj byt platí, někdo obvinil, že je "neplatič" (respektive dlužník na nájemném).

Čtenáři se znovu utvrdili v jednom z mýtů, které se točí kolem Matiční.

Mýtus první: Lidé v Matiční neplatí nájemné

Většina ze současných obyvatel Matiční ulice nájemné platí. Pět rodin nemá žádné dluhy. Část těch, kteří dluh na nájemném mají, ho splácí ve splátkovém kalendáři, ostatní nikoliv. Výjimečně někteří lidé v Matiční nájemné neplatí, ale ty se radnice chystá právě teď zcela po právu vystěhovat.

Tvrzení, že lidé z Matiční jsou neplatiči, je výrazně poškozuje. Snižuje to jejich společenský kredit a znesnadňuje například možnost získání práce. Pokud uvedou jako svoje bydliště Matiční ulici, automaticky je na ně nahlíženo jako na nepřizpůsobivé neplatiče.

Je to podobné, jako kdyby v jakémkoliv sídlištním domě bydleli dva nebo tři lidé, kteří neplatí nájemné, a všichni obyvatelé téhož domu by proto byli označeni za neplatiče.

Dluhy za nájemné narostly téměř na dva miliony korun. Také starostka Válková v rozhovoru pro MF DNES říká, že největší díl však mají na svědomí ti, kteří už Matiční opustili.

Co se týká ostatních dluhů, nejčastěji mají lidé v Matiční problémy s nedoplatky za vodu a elektřinu. Při jednorázovém vyúčtování v řádu tisícikorun ho někteří nedokáží uhradit pouze ze sociálních dávek. Například šestičlenná rodina hospodaří s cca 16 tisíci korunami. Nedoplatek je staví před existenční volbu, zda ušetřit na základních potravinách, nebo raději riskovat odpojení elektřiny. Někteří se v takovém případě rozhodnou půjčit u lichváře, což při stoprocentních měsíčních úrocích znamená propad do kolotoče neustálého zadlužování na všech frontách.

Mýtus druhý: Neexistuje recept, jak donutit dlužníky platit

Existuje. Úředníci sociálního odboru mají právo stanovit tzv. zvláštního příjemce dávky. Částka za nájemné tak může rovnou putovat na účet majitele bytu. Těm, kteří pracují, je možné stanovit exekuci na plat – ostatně toto opatření radnice využívá. Pokud by tyto nástroje byly důsledně využívány, nikdy by tak vysoké dluhy na nájemném v žádné lokalitě nemohly vzniknout.

Při napjatém rozpočtu a dlouhodobém žití na hranici chudoby bez vidiny zlepšení někteří lidé upadají do letargie, vzrůstá jejich touha aspoň na několik okamžiků zažít pocit dostatku. Ztrácejí schopnost trvale udržitelně hospodařit s prostředky. Proto je důležité využívat např. zmíněný nástroj zvláštního příjemce dávky. Zároveň je ale nutné jim poskytnout možnost změny jejich tristní životní situace. Musí vědět, že v případě, že budou poctivými plátci nájemného, budou si hledat práci, atd., existuje pro ně možnost ghetto opustit. Matiční je plná lidí, kteří jsou za asistence sociálních pracovníků schopni se plně integrovat do společnosti. Nejen v Matiční, ale v jakémkoliv chudinském ghettu, se lidé výrazně distancují od projevů těch nejméně schopných lidí. "Platiči", zaměstnanci, apod. mají vyšší společenský status. Odtud by mohl být jen krůček k opuštění chudinské lokality.

Mýtus třetí: Lidé v Matiční jsou nepřizpůsobiví

Matiční bývá často zasypána odpadky, čas od času se tu do noci někdo příliš hlučně baví. Tento obraz dopadá na všech cca 120 obyvatel Matiční ulice. Hlučný soused ale otravuje především své nejbližší okolí. Deset opilců ruší spánek hlavně ostatním 110 lidem z Matiční. Opět příklad se sídlištěm: křičící opilec znamená pohromu pro sousedy ve stejném vchodě, ale neznamená, že celý vchod bude považován za "nepřizpůsobivý".

Nemožnost dovolat se práva na osobní klid, soukromí a pořádek vede k tomu, že drtivá většina domácností se uzavírá před okolím. Většina bytů v Matiční je vedena v pořádku. V některých je až úzkostně dbáno na čistotu. Za prahem domácností, na chodbách a dále, ale z výše uvedených důvodů většina lidí přestává pořádek udržovat.

Navíc téměř všechny rodiny nemají vlastní sociální zázemí, nemají přivedenu teplou vodu, apod. To výrazně znesnadňuje úsilí každého člověka o udržení pořádku na větším prostoru, a to zejména v podzimním a zimním období.

Terénní sociální práce

Společnost Člověk v tísni pracuje v této lokalitě od roku 1999 a za uplynulých šest let detailně poznala zdejší situaci, zejména díky terénní sociální práci zaměřené na práci s jednotlivci či rodinami. Terénní pracovníci účinně zasahují tam, kde úřady vzhledem ke své vytíženosti nedosáhnou, a kde jim chybí intenzivní kontakt s klienty.

Terénní pracovníci mohou být výrazným pomocníkem pro radnici a úřady. Jsou to právě oni, kdo pomáhají lidem z Matiční vysvětlovat, proč musí platit nájemné, jaký význam má například zvláštní příjemce dávky. Učí klienty hospodařit s penězi, radí jim, jak řešit krizové situace. Nevzdávají ani úsilí stabilizovat rodiny, které se právě budou z Matiční stěhovat na ubytovny. Již zmíněná šestičlenná rodina však bude na ubytovně v Krásném Březně platit 7690 korun měsíčně – to je polovina jejich příjmů ze sociálních dávek. Každému členu rodiny zůstane padesátikoruna na den na všechny výdaje.


Komentář uveřejnila ústecká příloha MF DNES v pondělí 23.5.2005.

< zpět

Navigace

Aktuality

Odkazy:

Partneři kampaně:

 Člověk v tísni  BigBoard  Sony BMG  ČSOB