Českághetta.cz / na titulní stránku

:: Likviduj! tour 2006

Chomutov: Jak funguje chudinské ghetto

24. 4. 2005 :: Martin Šimáček :: Člověk v tísni


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Dukelská ulice v Chomutově. Místo pro neplatiče, každou chvíli tu hoří, nepřizpůsobiví lidé tu dělají nepořádek a nechtějí pracovat. I tak někdy vypadá vnější obraz nejchudšího místa v Chomutově.

Dukelská ulice plní noviny pravidelně. Nejnověji čteme o šesti stavebních buňkách pro další nepřizpůsobivé, které se tu právě instalují, o demolici vyhořelého domu, ale také o generálním úklidu. Co ale chybí, je výhled, koncepce: jak (vy)řešit problémy v Dukelské trvale udržitelně.

A hlavně: při detailnějším pohledu se ukazuje, jak velké rozdíly tu jsou mezi lidmi. Jak jedni doplácejí na druhé, ale navenek to vypadá, že v Dukelské žije jednolitá komunita s odlišnou kulturou.


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Společnost Člověk v tísni provozuje od roku 1999 Terénní programy na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením. Od roku 2001 také v Chomutově. Nyní tu pracují dva terénní sociální pracovníci – Jarmila Kuchárová a Jan Sipos.

Jsou k dispozici svým klientům zdarma, poskytují jim právní poradenství, vyřizují společně s nimi úřední záležitosti, podporují je ve zvyšování pracovní kvalifikace a hledání zaměstnání, dohlíží na pravidelnou docházku dětí do školy. V ideálním případě se jim daří s klienty pracovat dlouhodobě a zvyšovat jejich sociální dovednosti.

Základem terénní sociální práce je individuální přístup. Pracovník mapuje všechny problémy, které jeho klient právě řeší (závislost na sociálních dávkách, nezaměstnanost, dluh na nájemném, problémy dětí ve škole, apod.) a snaží se působit, aby je společně s klientem odstranili. Práce je založená na dlouhodobé důvěře a osobní znalosti. Jen tehdy je možné postupovat směrem k integraci klienta do společnosti.

Pracovník nikdy nic neřeší za klienta, vede jej k odpovědnosti a v žádném případě nepodporuje neoprávněné požadavky svých klientů.


V individuálním přístupu k lidem a profesionální terénní sociální práci podpořené odpovědnými institucemi je klíč k likvidaci chomutovského ghetta. Dukelská je přeplněná. Žije tu hodně lidí, kteří mají problémy s drogami, nechtějí pracovat, mají dluh na nájemném. Ale zároveň mnoho těch, kteří se dlouhodobě snaží se z chudoby vymanit, posílají své dětí spořádaně do školy a snaží se najít práci – když ne stálou, aspoň sezónní, nebo „na černo“.

Například nájemné bez mrknutí oka platí polovina lidí. A mnozí z dlužníků má dluh v řádu stokorun. Právě ti by mohli, pokud jim někdo poradí, jak na to (např. prostřednictvím vyjednaného splátkové kalendáře, apod.), své nízké dluhy splatit. Získali by renomé spořádaných nájemníků a nárok na sociální příspěvek na bydlení, který jim umožní lépe se starat o domácnost.


Do Dukelské se do unimobuňek právě stěhují další rodiny (které navíc dluží na nájemném a existuje reálné riziko, že dále přispějí k propadu úrovně zdejších obyvatel). Většina obyvatel už vzdala péči o společné prostory. Vědí, že když něco uklidí, brzy přijde někdo, kdo opět udělá nepořádek. Mnozí si udržují v čistotě jen své byty, na ostatní rezignovali. Poznali, že když někdo založí požár a zničí obecní majetek, automaticky vina padá na celou Dukelskou. Leckomu projde lumpárna, nikdo nemá chuť hledat viníka. Zahanbeni jsou všichni zdejší obyvatelé.


Právě jednoznačná pravidla prospějí Dukelské a jejím obyvatelům nejvíce. Pokud existuje cesta do ghetta, měla by existovat i cesta z ghetta. Dodržování pravidel, řádné placení nájemného, ochota vzdělávat se by neměly zůstávat nepovšimnuty. Takoví lidé by měli dostat šanci se z ghetta odstěhovat, žít integrováni ve společnosti. Na úřadu práci snáze obstojí, když se budou moci pochlubit: „bydlel jsem na Dukelské, ale to už neplatí. Dokázal jsem se odtamtud dostat.“


Městští zastupitelé stojí před problémem: komu uvěřit, co udělat. V minulosti investovali energii i peníze, ale ty se utopily v černé díře jménem Dukelská. V jejich kancelářích už se vystřídalo mnoho lidí, kteří tvrdili, že jim s chudinskou lokalitou pomohou. Bez angažmá ze strany chomutovské radnice, ale hlavně úředníků a terénních sociálních pracovníků a dalších to ale nepůjde. Uměle zvětšovat ghetto je drahé, mnoho lidí by se mohlo stát produktivními občany města namísto živoření v Dukelské ulici.

< zpět

Navigace

Aktuality

Odkazy:

Partneři kampaně:

 Člověk v tísni  BigBoard  Sony BMG  ČSOB