Českághetta.cz / na titulní stránku

:: Likviduj! tour 2006

Kolik stojí prodat sokolovské neplatiče?

27. 9. 2004 :: Martin Šimáček :: Člověk v tísni


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Sokolov se snaží zbavit problému s neplatiči nájemného tím, že jejich byty prodal různým podnikatelům. Nejenže si radní nedokázali poradit s rekonstrukcí zchátralých domů zejména na sídlišti u kina Alfa, ale především nenašli způsob, jak se adekvátně zachovat k neplatičům.


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Sice získali peníze z privatizace části bytového fondu, zároveň však jejich kroky vedou ke zhoršení situace chudých lidí, což časem pocítí i ostatní obyvatelé Sokolova. V příštích letech bude muset město ve vlastním zájmu vydat značné částky na integraci sociálně vyloučených lidí do společnosti.

Čtvrt milionu za dítě na rok

Mnoho obyvatel sídliště u Alfy záhy po prodeji podepsalo, mnohdy z neznalosti, jindy za finanční příspěvek, často pod tlakem tíživé situace, novou nájemní smlouvu, avšak na dobu určitou, zpravidla na jeden rok. V praxi to znamená, že po soudním vystěhování pro opakované nezaplacení nájemného jim majitel bytu není povinnen poskytnout náhradní ubytování.

Startuje se tím kolotoč zpětného nabourávání vystěhovaných lidí bez přístřeší do prázdných bytů na sídlišti. Jiní vystěhování lidé situaci řeší odchodem ze Sokolova. V loňském roce jich jenom ze sídliště Alfa odešlo kolem osmdesáti. Stěhují se do okolních měst a obcí, kde se snaží najít ubytování. Mnohdy odcházejí za svými příbuznými, což znamená neúnosné přetížení jejich bytů. Na jiných vydělávají "podnikatelé", kteří je ubytovávají v předražených, často zchátralých a špatně vybavených ubytovnách či bytech. Jeden takový bytový dům je například v Kraslicích. Přemrštělé nájemné vydrží chudí lidé žijící ze sociálních dávek platit měsíc, dva či tři. Jejich pouť za bydlením pak pokračuje do dalšího místa. Přináší to s sebou značné obtíže pro úřady, ale i další instituce.

Zásadním problémem je odebírání dětí matkám, které pro ně nejsou s to opatřit dostatečně kvalitní zázemí, což poškozuje nejen rodinu, ale i stát, který vynakládá obrovské částky na ústavní výchovu těchto dětí. Péče o jedno dítě v "děcáku" stojí státní rozpočet cca čtvrt milionu korun ročně. Náklady na péči o děti jedné rodiny, která se není schopna se o své potomky dlouhodobě postarat, šplhá k milionům. Odpovědnost padá na ta města a obce, která místo aby řešila situaci sociálně vyloučených rodin, ji naopak špatnou bytovou politikou zhoršují.

Ghetto nebo sociální práci?

Neustálé stěhování těchto lidí tedy není jejich přirozeností (jak se mnozí domnívají, pokud se jedná o Romy), ale nutností. Pohyb je útěkem ze zoufalé situace a místa, kde problémy přerostly lidem přes míru jejich schopností je vyřešit. Je jen otázkou času, kdy se lidé jako bumerang vrátí zpátky do Sokolova. Ještě chudší a nepřipravení na život ve městě. Nejedno české město potom řeší problém vystěhováváním sociálně a ekonomicky vyloučených lidí do buněk a starých baráků na okraj. Chudinské enklávy následně přerůstají do ghett se zcela specifickými pravidly života, kde hradit nájem platí za hloupost a posílat děti do školy za zbytečnost. Existenci ghetta, posledního záchytného ubytování pro lidi, kteří ničím společnosti neprospívají a pouze čerpají dávky státní sociální podpory, nakonec zaplatí obyvatelé měst prostřednictvím městské kasy. Z ghetta navíc téměř neexistuje cesta zpátky do města a perspektiva změny poměrů v ghettu je bez rozsáhlých a drahých opatření nepatrná.

O poznání výhodnější a levnější pro všechny lidi ve městě je nepřistupovat k lidem u Alfy jako ke komunitě nebo nerozlišitelnému celku. Pracovat s jednotlivými rodinami, případně menšími skupinami lidí. Ti, kteří platí nájemné, nebo ti, kteří se do platební neschopnosti dostali vinou nenadálé životní situace, jsou jistě schopnější integrovat se do společnosti. Vyřešit nejen bytovou otázku, zejména placení nájemného, ale zaměřit se na další aspekty jejich začlenění do života, jako je hledání zaměstnání či "pouhá" dlouhodobě udržitelná starost o domácnost. Dobrým nástrojem pro podobné záměry může být například terénní sociální práce. Terénní pracovníci poznávají situaci jednotlivých domácností a jsou schopni společně s klienty hledat způsoby, jak se dostat z neutěšené životní situace.


Komentář uveřejnil Sokolovský deník 27. září.

< zpět

Navigace

Aktuality

Odkazy:

Partneři kampaně:

 Člověk v tísni  BigBoard  Sony BMG  ČSOB