Českághetta.cz / na titulní stránku

:: Likviduj! tour 2006

Anna Šabatová: Pomůžeme jim z ghetta?

22. 3. 2005 :: Anna Šabatová :: Mladá fronta DNES


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Nemám ráda velkoplošnou reklamu lemující dálnice. Obzvlášť na cestě z Prahy do Brna, jež je mým častým údělem, mi připadají ony obří billboardy zasazené do pohledné krajiny, která aspoň trochu rozptyluje v ubíjejícím putování po betonové dráze, ještě nepřípadnější než jinde. Programově se nezajímám o to, co je mi vnucováno agresivním způsobem, jemuž se dá jen stěží uniknout. Nedávno jsem však zahlédla veliký poutač s ošklivou barabiznou, který mě zarazil a neuměla jsem si vysvětlit, co se mi vlastně nabízí. Zavrtal mi hlavou, a když jsem pak v sobotních Lidovkách zahlédla stejnou reklamu Likviduj ghetta s odkazem na internetové stránky www.ceskaghetta.cz, už mě měli.


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /www/sites/6/site8086/public_html/fce.php on line 28

Pomoz mi z ghetta!

Nevydržela jsem, sedla k internetu a nalistovala příslušnou stránku, kterou zřídila o.p.s. Člověk v tísni, a začala hrát interaktivní hru Pomoz nám z ghetta. Řešila jsem, jak se rozhodnout, pokud bych byla sociální pracovnicí, starostou, Honzovou učitelkou, zaměstnavatelem Jany, lékařem a dalšími. Pomáhala jsem Honzovi, Monice, Marcele, Janě a Josefovi, i když bohužel jen virtuálně a zkusmo. Kromě hry lze na stránkách nalézt spoustu informací, které by nikoho neměly nechat chladným.

Nechtěla bych žít v ghettu

Ano, v českých městech vyrostla v 90. letech k ostudě nás všech ghetta, v nichž žijí sociálně vyloučení. Jsou to především Romové, i když nejenom oni. Nechtěla bych žít v ghettu, nechtěla bych, aby se moje děti narodily do ghetta, do beznaděje, do chudoby, do kolotoče problémů, z nichž je bez pomoci jen stěží úniku, nechtěla bych vyrůstat a žít bez jakékoliv perspektivy na obyčejný slušný život. Nechtěla bych, aby mi vzali děti, protože jsem chudá. Nechci, aby moji spoluobčané žili v ghettech, jenom proto, že měli méně štěstí v životě než já nebo nemají ani zdaleka srovnatelný sociální kapitál.

V posledních letech jsem viděla tolik zbytečné bídy, tolik nepochopení a nevstřícnosti a arogantní nadřazenosti vůči lidem, kteří jsou sociálně vyloučení…

Proč stát jen přihlíží?

Proč jsme to dopustili? Vtírá se otázka: Proč stát jen přihlíží, jak nestátní neziskové organizace dělají něco, co je prvotní povinností státních orgánů? Neboť za poměry v zemi, za zjevnou diskriminaci, za sociální vyloučení, za neposkytování běžného vzdělání, za ochranu lidských práv včetně skupinových práv etnické menšiny – za to vše před mezinárodním společenstvím odpovídá především vláda a stát.

Státní orgány za to odpovídají i tehdy, je-li řešení těchto záležitostí v působnosti obcí či krajů, tedy jejich zastupitelstev a rad. Jistě, ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje národní plán boje proti sociálnímu vyloučení, ale předlouhá je cesta od sepsání strategického plánu boje proti chudobě ke konkrétním krokům. Proč ale nevystoupí veřejně politici, poslanci, senátoři, ministři, představitelé politických stran? Marně přemýšlím, zda jsem některého z českých politiků slyšela byť jedinkrát hovořit o tom, že u nás máme ghetta sociálně vyloučených a že je to závažný sociální problém, který by se měl řešit.

Proč neřeknou nahlas, že ghetta do české a evropské společnosti nepatří a že oni proto a budou podporovat změny zákonů nebo jiných předpisů a taková opatření, aby se ghetta nerozšiřovala, ale naopak mizela. Pokud se všichni politici osobně nesjednotí v odporu proti sociálnímu vyloučení, a budou se bát ztráty preferencí za to, že se zastávají Cikánů a „nefachčenků“, bude se postavení Romů a ostatních sociálním vyloučením nejohroženějších skupin v české společnosti dále zhoršovat.

Zhoršovat se budou ale i šance ČR obstát v demokratické Evropě. Nejen kvůli Evropské unii, nejen kvůli lidem zaháněným do vyloučení, ale kvůli celé české společnosti musíme začít s odstraňováním ghett, abychom se nemuseli stydět.


Autorka je zástupkyní veřejného ochránce práv.


Komentář uveřejnila Mladá fronta DNES v úterý 22.4.2005.

< zpět

Navigace

Aktuality

Odkazy:

Partneři kampaně:

 Člověk v tísni  BigBoard  Sony BMG  ČSOB